Om Svenska Fångvårdssällskapet

Svenska Fångvårdssällskapet bildades den 8 augusti 1907 av ett trettiotal fängelsedirektörer, bevakningsbefälhavare, fängelseläkare och fängelsepredikanter.
Sällskapet hade som målsättning att verka för att öka fängelsepersonalens utbildning och att reformera fångvården bland annat genom att utöka villkorlig dom och villkorlig frigivning, skapa vård och behandling och arbete för frigivna fångar .
På många håll i världen hade det bildats fångvårdssällskap med uppgift att vårda sig om fångarnas behandling och öka deras möjligheter till förbättring under fängelsetiden och skaffa dem arbete efter frigivning.
Redan vid sällskapets första möte år 1907 berördes frågan om att utge en fångvårdstidskrift. Första tryckta numret av Tidskrift för Kriminalvård (TfK) kom ut i april 1946 i Svenska Fångvårdssällskapets och Svenska Skyddsförbundets regi.
Tidskriften skulle betraktas som ett ”öppet åsiktstorg” men behandlingstanken har löpt som en röd tråd med grundvärdering om en human kriminalvård.
Sällskapet har under åren arrangerat debatter och seminarier med fokus på vård- och behandlingsfrågor.
Tidskriften har försökt sprida aktuell kunskap om kriminalitet, kriminalvård, effekter av straff m.m.

Styrelsen för Svenska Fångvårdssällskapet 2019
Ordförande: Lars Metelius
Vice ordförande: Magnus Björkander
Kassör och medlemsregister: Hans-Olof Larsson
Sekreterare: Anders Lindblom
Ledamöter:
Lars Metelius
Gunnel van der Put
Hans-Olof Larsson
Eva Maltinger
Magnus Björkander
Anders Lindblom
Carole Hällgren

Suppleanter
Håkan Lingblom
Anders Kraft
Björn Fredriksson