Prenumeration

Tidskriften utkommer med 4 nummer per år.
Medlemskap för privatpersoner i Svenska Fångvårdssällskapet inklusive prenumeration på TfK kostar 150 kr per år.
Enbart prenumeration kostar 200 kr per år.

Sätt in på postgiro 298060-5 och glöm inte uppge namn, adress och e-post.
Du kan också anmäla dig genom att fylla i formuläret nedan.

Uppge gärna din epostadress om du är tidigare medlem och vill ha utskick från sällskapet ett par gånger om året.

Formulär för meddelande om medlemsskap eller adressändring.